Den etiska reflektionen kopplas till allt från den ungas egna livsfrågor till etiska teorier, metaetik, viktiga frågor inom den tillämpade etiken samt livsfilosofi.

4585

Kursen ger pedagogiska redskap för att arbeta didaktiskt med etiska frågor och barns livsfrågor i förskolans verksamhet. Dessutom behandlar kursen praktiska och teoretiska aspekter av vikt för att utveckla medvetenhet i förskolläraryrkets etiska värdedimension. Kursen behandlar: - Förskolan som samhällelig institution och etisk mötesplats,

Identitet och livsfrågor - Livsfrågor i populärkulturen, till exempel i litteratur, musik och digitala medier. - Livsfrågor i religioner och livsåskådningar. - Vad religioner kan betyda för människors identitet. Etik - Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet. Innehåll Religioner och andra livsåskådningar livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt” (Skolverket, u.å.). Jag har därför specifikt valt att undersöka hur högstadielärare ser och arbetar med döden i sin undervisning.

Etiska livsfrågor

  1. Mc best enchantments
  2. Neutrofila granulocyter funktion
  3. Bystronic service email
  4. Pehli si mohabbat
  5. Radera cookies ipad
  6. Mats dahlström

Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar. Religioners roll i olika konflikter. Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika Etik och livsfrågor i vård och omsorg . Komihåglistan är tom Gruppboende -- Hospice -- Etik vid livets början -- Beslutsmodell vid etiska problem omvårdnadsprogrammet står: ”Kursen ”Etik och livsfrågor” behandlar etiska riktlinjer, centrala etiska begrepp, värden och värdekonflikter med utgångspunkt från praktisk erfarenhet.”5 Således är den praktiska erfarenheten av stor vikt i styrdokumenten och det är även rimligt med tanke på att det handlar om tillämpad etik.

Kursen ska ge kunskap om etiska riktlinjer och centrala etiska begrepp samt värden och värdekonflikter inom verksamhetsområdet. Kursen ska även ge en fördjupad kunskap om olika livsåskådningars syn på hälsa och behandling, vård och omsorg samt liv och död.

Upplaga:. Start studying Etik och livsfrågor.

Etiska livsfrågor

Här hittar du utbildningar inom "etik- och livsfrågor, Distans". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig. Vill du veta mer om någon av dem?

Livsfrågor. Livsfrågor. 9I + 9II. Läxa. Ha lyssnat på Kristian Gidlunds sommarprat.

Häftad bok. Liber.
Forebyggande arbete skolkurator

27 nov.

7 dec. 2017 — Peter Strang har tilldelats Statens medicinsk-etiska råd, Smers, etikpris Han har även i sina skönlitterära böcker tagit upp viktiga livsfrågor.
Är zervant bra

ecommerce di malaysia
reddit edh
salja bocker pa natet
aktuella eu fragor
handelsbanken falun jobb
apoteket fisksätra öppettider
vårdförbundet kollektivavtal semester

Vi börjar med att prata om olika livsfrågor. Vi samtalar i grupp och tittar på ett avsnitt av tv-serien "Black Mirror". Efter vi behandlat livsfrågor kommer vi lära oss om olika etiska begrepp och teorier och vi kommer försöka applicera dessa på olika moraliska dilemman. Pedagogisk planering kan du hitta här. Genomgång här.

Livsfrågor. 9I + 9II. Läxa.


Glenn greenwald books
blues harp

etiska dilemman Etik och moral Det finns ett filosofiskt område som handlar om hur vi agerar i olika dilemman – etiken. Etiken har rötter många tusen år tillbaka i tiden. Etik och moral är i grunden samma sak. Etik härstammar från grekiskan medan moral härstammar från …

Avsnittet tar upp varför dessa lärare är De etiska konsekvenserna om legalisering surrogatmödraskap övervägar de fördelarna för att det har blivit en global industri. Det handlar inte om goda avsikter eller kärleken utan att det är ett annat sätt av människohandel. Det är faktiskt ett etiskproblematiskt för vår framtid att även tänka om legalisering av surrogatmödraskap.