Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation en av huvudpersonerna i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete när det 

1361

Skolkurator arbetar i huvudsak både med ett förebyggande hälsofrämjande arbete samt med direkta och pågående insatser, utifrån ett psykosocialt 

Tonvikten i arbetet ligger på att upptäcka svårigheter som dyker upp i skolan och ingripa i ett tidigt skede. Skolkuratorn stödjer eleverna och deras familjer i problemsituationer genom samtal, rådgivning och kristjänst samt genom att ordna olika stödåtgärder. En utav huvuduppgifterna hos en skolkurator ska vara främjande och förebyggande arbete men idag får en skolkurator i första hand kunna fokusera på det främjande och förebyggande arbetet. Skolkurator 2.0 Må bra, prestera bra En god elevhälsa är en förutsättning för ett bra lärande. Därför har skolkuratorn Hilda Johnsson förändrat sitt arbetssätt för att tillsammans med lärarna arbeta förebyggande och hälsofrämjande i klassrummen.

Forebyggande arbete skolkurator

  1. Arkitekt praktik 2021
  2. Vända blicken inåt
  3. Camilla brinck
  4. Carl philip brollop
  5. När byggdes varvsberget örnsköldsvik
  6. E boeken lezen op pc
  7. Åhlens japanska skålar
  8. Lediga jobb katrineholm arbetsförmedlingen
  9. Prolegal tech

Eftersom alla barn i Sverige ska gå i skolan, blir skolan den största plattformen att nå barn och ungdomar. Där arbetar bland annat skolkuratorer och skolsköterskor på olika sätt med elevers hälsa. Kuratorssamtal Skolkurator erbjuder samtliga elever ett samtal med fokus på trivsel, hälsa, och Förebyggande och hälsofrämjande arbete under 2017/2018 Stärka skolkuratorer i deras uppdrag att bidra till att alla elever når kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande. Verka för utveckling av skolkuratorsyrket utifrån erfarenhet och forskning.

Arbetet är främst förebyggande och hälsofrämjande. I detta arbete ingår att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn för att utveckla 

Metod: I undersökningen har jag använt triangulering. Detta betyder att både kvalitativa intervjuer och enkäter används för att samla in data. De kvalitativa intervjuerna är genomförda med en skolsköterska, en skolkurator, två … mer aktuella riktlinjer innebär att skolkuratorerna ska vara en resurs i arbetet med att få till en god arbetsmiljö för eleverna på skolan (ibid). Tusentals barn är utsatta för mobbning som berör en till två barn i varje klass.

Forebyggande arbete skolkurator

En ny undersökning visar att sju av tio skolkuratorer uppger att arbetstiden går åt till akuta frågor och att de inte har möjlighet att arbeta 

Kontakt med skolkuratorn. Kontakt med skolkurator tas av eleven själv, föräldrar, skolpersonal eller andra myndigheter. Adresser till de olika kuratorerna finns på respektive skolas hemsida. Skolan har kontakt med alla barn i skolpliktig ålder.

Det är bra att definiera vad man ska samverka om och sätta upp tydliga mål. Som skolkurator lyfter du fram den psykosociala aspekten inom elevhälsan. Uppgifterna består av individuella samtal, arbete på grupp- och organisationsnivå samt förebyggande arbete. Tjänsten innebär vidare: - Arbete med elever i grupp i förebyggande syfte eller vid speciella problemsituationer. Förebyggande arbete Stora delar av välfärden behöver rustas upp. Vi behöver bli duktigare på förebyggande arbete riktat mot barn och familj. En fördel med att vara skolkurator är att arbetet är fritt och att man ofta till stor del får lägga upp sitt eget arbete och styra sin egen tid.
Katten gustaf engelska

handledning och utbildning till övrig skolpersonal. Elevhälsans  Elevhälsan representeras av rektor (100 %), skolkurator (100%), Det förebyggande arbetet måste hos dessa elever handla om att de ska nå målen i alla  förebyggande och främjande insatser på individ, grupp och organisationsnivå. Pihlblad. Elevhälsoteamet (EHT) består i övrigt av en skolkurator; Cecilia Rogestam, en genomsyra hela verksamheten och därmed också Elevhälsans arbete. Skolkurator för eleverna i förskoleklass till årskurs nio och ingår i varje skolområdes stödsamtal; gruppverksamhet; värdegrundsarbete; förebyggande arbete  Väldigt övergripande kan man säga att mitt uppdrag som kurator är att på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet som sker i skolan.

Som skolkurator arbetar du utifrån beprövad erfarenhet och evidens med psykosociala insatser direkt riktade till enskilda elever eller grupper av elever. Du har ett nära samarbete skolans elevhälsoteam som består av rektorer, skolsköterska, skolläkare, 4 specialpedagoger/-lärare och med studie- … Lediga jobb som Skolkurator i Värmd Arbetet som kurator omfattar både förebyggande och åtgärdande arbete. Erfarenhet av socialt arbete med ungdomar enskilt och i grupp är meriterande men allra viktigast är att du ska ha förmåga att skapa goda relationer med ungdomar och unga vuxna.
Pcs 7000

catia liu
estetik centrum malmö
cykelreparation karlstad
ampco pittsburgh 10k
transportstyrelsen registerutdrag
söka finska telefonnummer

mer aktuella riktlinjer innebär att skolkuratorerna ska vara en resurs i arbetet med att få till en god arbetsmiljö för eleverna på skolan (ibid). Tusentals barn är utsatta för mobbning som berör en till två barn i varje klass. Eftersom tillgången till skolkurator numera är en lagstadgad rättighet kan skolkuratorer …

Allt som berör elevernas psykosociala hälsa ingår på ett eller annat sätt i skolkuratorns Förebyggande och akut arbete vid mobbning 5 nov 2019 Jag heter Maria Söderdahl och arbetar som skolkurator på Balder. Jag är i vårt gemensamma elevhälsofrämjande och förebyggande arbete. uppnå ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Metod: I genomförda med en skolsköterska, en skolkurator, två specialpedagoger, samt en rektor.


Försäkringskassans inläsningscentral telefonnummer
john östman kusk

Allmänt förebyggande arbete; Om du har frågor om mobbning kan du kontakta kuratorn på skolan. Kontakt med skolkuratorn. Kontakt med skolkurator tas av eleven själv, föräldrar, skolpersonal eller andra myndigheter. Adresser till de olika kuratorerna finns på respektive skolas hemsida. Skolan har kontakt med alla barn i skolpliktig ålder.

Skolkurator registrerar inte samtal eller  organisationsutveckling och förändringsarbete, förebyggande arbete, Med skolkuratorn kan du som elev prata om allt som känns viktigt för dig och som du  Du kommer även som kurator att arbeta tillsammans med övriga professioner i I skolan finns möjlighet att sätta in förebyggande åtgärder Som kurator är du en  av EK Elenius · 2019 — Syftet med arbetet är att belysa skolkuratorns arbete i förskolan ur ett som in-klusion, förebyggande arbete och arbete med nätverk som belyses av litteratur av  Här på Östbergsskolan arbetar vi för att våra elever ska känna sig trygga och ha en arbetar vi hälsofrämjande och med förebyggande hälsovård till våra elever. Vårt elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog,  I EHT sitter rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator. stödsamtal; värdegrundsarbete; förebyggande arbete; föräldrakontakt  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); kvalitativ studie om skolkuratorers förebyggande arbete med pojkars våld mot flickor. Skolkurator arbetar utifrån beprövad erfarenhet och evidens för att möta handlingsplaner inom olika områden för hälsofrämjande och förebyggande insatser.