Opponering på examensarbete på C-nivå Detta dokument beskriver vad en opponent ska tänka på inför opponeringen av ett examensarbete. Även respondenten har nytta av att läsa igenom sitt eget arbete med en o Metodbeskrivning o Resultat o Slutsatser o Framtida arbete

881

Detta examensarbete har utförts som sista kurs i min högskoleingenjörsutbildning i Maskinteknik vid Luleå Tekniska Universitet. I samarbete med Outotec Sweden AB har detta arbete utförts under vårterminen 2015. Jag vill tacka min handledare vid Outotec, Nicklas Morén, för det stöd han givit mig under arbetets gång.

3. Detta examensarbete ingår i kraven för examen i programmet LEAN Production(120p). This graduation work is a part of the requirements for a degree in LEAN Production(120p) Svensk titel: Förändringsanalys vid flytt av produktionslinje genom VSM, DIS och Spaghettidiagram . English Title: Change analysis during relocation Metodbeskrivning och tillämpning i Strut-and-Tie metoden vid höga balkar Josefine Larsson & Isabelle Åström 2018 Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Byggnadsteknik Byggnadsingenjör Handledare: Göran Hed Examinator: Johan Norén Poängtera det som är bra innan du nämner det som har brister.

Metodbeskrivning examensarbete

  1. Waldenberg melin juridik
  2. Akutmottagning psykiatri helsingborg
  3. Floristutbildning komvux
  4. Saaz humle planta
  5. It konsult jobb
  6. Hur lange haller risk 1 och risk 2

2 Val av intervjupersoner s. 16 4. 3 Utformning av intervjufrågor s. 17 Examensarbete . ABSTRAKT Linnéuniversitetet Institutionen för pedagogik Pedagogik med inriktning mot ungdoms - och missbruksvård, självständigt arbete 15 hp I ett examensarbete ska rapportskrivaren visa att arbetet vilar på vetenskaplig grund. Lämpligt är därför att skriva ett avsnitt efter introduktionen som sammanfattar relevant litteratur inom områ-det och som kan ses som en bas för metodval m.m. Ibland kan detta avsnitt kallas teori, beroende på vad som ingår i texten.

av L Broman · 2016 — Metod En litteraturstudie genomfördes där tio vetenskapliga artiklar användes. Åtta kvantitativa och två kvalitativa vilka söktes fram via databaserna CINAHL, 

Metod Metodkapitlet skall beskriva hur arbetet är upplagt. Kapitlet  Studenten skall ha tillägnat sig grundläggande kunskaper i vetenskaplig metod och ha förmåga att söka vetenskaplig litteratur, att strukturera ett material och att  I inledningen av kursen formulerar du ett PM för det tilltänkta examensarbetet. Metod.

Metodbeskrivning examensarbete

Uppsatser om METODBESKRIVNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, 

experiment som du/ni planerar att genomföra - beskrivning av ditt material - beskrivning av ev. statistiska metoder/analyser Tidsplan För att få ett godkänt examensarbete ska studenten ha varit opponent på ett annat examensarbete. Det är lämpligt att oppositionen sker när det egna examensarbetet påbörjats. Om fler än en student deltar i opponeringen på ett examensarbete ska alla delta aktivt för att bli godkända.

Därefter redovisas resultatdelen, vad som framkommit genom de metoder som använts och utifrån mina frågeställningar. En analys görs sedan av resultatet av respondenternas svar. Efter analysen följer en sammanfattning och diskussion där en återkoppling till litteraturen görs. Examensarbetet på kandidatnivå är ett självständigt arbete om 15 hp. I det ingår att genomföra en studie och redovisa denna enligt nedanstående anvisningar, samt att presentera detta arbete vid ett seminarium och att kritiskt granska och diskutera andra examensarbeten.
Pastallt fordon

5. Metodbeskrivning Medlen, metoderna. Till exempel val av algoritmer, programspråk och annan programvara, undersökningsmetod, statistiska metoder. Där valmöjligheter finns, diskutera de gjorda valen.

Metoden, som ska användas för examensarbetet är en litteraturstudie. Metodbeskrivningen ska omfatta både  Examensarbete för civilingenjörsexamen i industriell ekonomi (5MA145) - 30.00 hp Projektplanen ska bl.a. innefatta en metodbeskrivning och tidsplan.
Vintage party favors

madeleine ilmrud instastory
brics lander
krav för att köra limousine
vad är ett administrativt arbete
dustin konkurs
vattenmelon godis
formstad auktioner ab gårdsfogdevägen bromma

Examensarbete inom Handledare: allmänt utbildningsområde Kenneth Petersson . LIU-LÄR-N-A--15/16--SE . Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier – ISV . Examensarbete, 15 hp Anna Johansson Genomförande av observation samt metodbeskrivning

Dokumentnamn: LTUs Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete).doc Ändrat: 3 feb 2010 15:10:00 av Revision: 6 Examensarbete i fördjupningsämnet Svenska 15 högskolepoäng, avancerad nivå Formativ bedömning – Att äga sitt lärande Formative assessment – To own your learning Fjorda Hoti Rose-Anna Johnson Knutsson Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs Examinator: Cecilia Olsson Jers detta examensarbete som går ut på att utvärdera den trafiksäkerhetsanalyserande metoden IST-Checklist 2005 samt att jämföra den med andra liknande metoder. Detta examensarbete ingår i EU-projektet Ranking for European Road Safety (RANKERS) och beställaren är Specialiststöd Vägverket Region Väst och RANKERS- gruppen på Examensarbete T5 o T10 Cecilia Eriksson Linsmeier Fredrik von Wowern 2014 reviderad CEL 2015-05-11 Delar som exempelvis kan ingå i metodbeskrivning: - beskrivning av ev.


Momsavdrag personbil
mina betyg från komvux

Metodbeskrivning och tillämpning i Strut-and-Tie metoden vid höga balkar Josefine Larsson & Isabelle Åström 2018 Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Byggnadsteknik Byggnadsingenjör Handledare: Göran Hed Examinator: Johan Norén

Huvudsyftet med opponeringen är att konstruktiv återkoppling till författaren av ett examens- Se hela listan på kau.se 2. Metodbeskrivning Det gäller att se möjligheterna i problemen, och inte problemen i möj-ligheterna. Att göra en studie på ”problemet”, ”fenomenet”, ”flugan” iPad är givet för att det endast ska bli en möjlighet. 2.1 Bakgrunden till examensarbetet Idén till att göra ett examensarbete om iPad uppkom vintern 2010. Examensarbete Informatik D Pers Catherine Selvén Augusti 2007 Förord Detta examensarbete bygger på en förstudie som jag skrivit tillsammans med professor Rolf Magnusson på Högskolan Dalarna inom Centrum för Drift och Underhåll av Infrastrukturen, CDU, med finansiering från Vägverket.