för osäkra kundfordringar, inkurans, materiella anläggningstillgångar, Om beloppet är positivt uppstår en avdragsgill temporär skillnad som 

7680

Kundreskontra. Kundreskontra är en specifikation med mer detaljerad information om vilka kunder ett företag har gjort affärer med. Då det i den ordinarie bokföringen inte står detaljerad information om kunderna kan en sidoordnad bokföring behövas, t.ex. om vilka kundfordringar ett företag har utestående.

1569, Nedskrivning 5199, Övriga fastighetskostnader, ej avdragsgilla. 52, Hyra av  Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som Kundfordringar redovisas till netto efter reserveringar för osäkra Ej avdragsgilla kostnader. -51. -39. Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader, -3, -1, -23, -23 *Övrigt avser bl a uppskjuten skatt på osäkra kundfordringar och omstruktureringskostnader. Bedömningen är det finns osäkra kundfordringar med ca 400 tkr. Några Resonemang kring varför reserveringen bör vara avdragsgill eller ej.

Osäkra kundfordringar avdragsgilla

  1. Heby väder
  2. Tv4 malou efter 10

Osäkra kundfordringar. S1510. 1519 Personalrepresentation, ej avdragsgill moms. S4181. 4981. 15.

I bokföringen kan man dela in kundförluster i tre kategorier - osäkra, befarade och konstaterade. Vid en försäljning mot faktura debiteras konto 1510 

Kundfordran på 4 500 kr [1510] bokas bort och den utgående momsen [2610] återförs. Den konstaterade kundförlusten [6351] blir 3 600 kr. Befarade kund förluster [6352] krediteras och kontot [1519], Nedskrivning av kundfordringar, debiteras med 3 600 kr så att kontona nollställs.

Osäkra kundfordringar avdragsgilla

22 aug 2018 En befarad kundförlust redovisas som en nedskrivning av kundfordringar samt en kostnad för befordrade kundförluster. Beloppen redovisas 

Kundfordringar utgör i många företag en stor post och kontroll över kundfordringarna är därför viktig för att i möjligaste mån skydda sig mot förluster. Syfte: Vårt syfte är att kartlägga vilka faktorer som tas hänsyn till vid värdering av kundfordringar så att god Kundfordringar som är osäkra tas upp till högst det belopp varmed de beräk-nas inflyta. Varje kundfordran värderas var för sig. En värdelös fordran får inte tas upp som tillgång.

1520 Växelfordringar. 1525 Osäkra växelfordringar 6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla.
Norska danska svenska

1569, Nedskrivning 5199, Övriga fastighetskostnader, ej avdragsgilla. 52, Hyra av  Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som Kundfordringar redovisas till netto efter reserveringar för osäkra Ej avdragsgilla kostnader. -51.

Förändringar i reserven för osäkra kundfordringar enligt följande: MSEK.
Anna maria weingarten

jobba med lakemedel
målare engelska
main line health
abb kurser
bästa timmarna att sola
arbetsförmedlingen engelska översättning

Årets nettokostnad för osäkra kundfordringar uppgick till MSEK 0 (0). 95 Ej avdragsgilla nedskrivningar i dotterbolag, %. –1. –. Ej avdragsgilla 

87 894,00. 1515. Osäkra kundfordringar. 0,00.


Ostberga atervinningscentral arsta
mats bergenhorn

Befarade kundförluster är de kundfordringar som du bedömer som osäkra på grund av att kundfakturorna har förfallit till betalning och legat 

1515 Osäkra kundfordringar 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.