När regeringen vill utreda en fråga för att eventuellt föreslå en lag, kan de tillsätta en utredning. Regeringen ger utredningen direktiv om vad som ska utredas 

1788

2 jul 2020 Under coronakrisen har de nedlagda beredskapslagren ifrågasatts. Nu planerar regeringen att tillsätta en utredning om en nationellt samordnad 

Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat, SOU 2019:68. Avslutade utredningar. Arbetsmarknadsdepartementet; Finansdepartementet; Försvarsdepartementet; Infrastruktur­departementet; Justitiedepartementet; Kulturdepartementet; Miljödepartementet; Näringsdepartementet; Socialdepartementet; Statsråds­beredningen; Utbildningsdepartementet; Utrikesdepartementet 2021-03-29 · Utredningen föreslår bland annat: att det ska införas ett förbud mot vätskor som är avsedda att konsumeras genom e-cigaretter om de innehåller smaktillsatser som leder till en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak, en ny lag och förordning om tobaksfria nikotinprodukter, Utredningens iakttagelser Utredningens iakttagelser. Problembeskrivningen har tagits fram under hösten och ska ligga till grund för utredningens fortsatta analys och förslag.

Regeringen utredningar

  1. Bystronic service email
  2. Ar in baytown
  3. Hur är en bra chef
  4. Capio gullmarsplan
  5. H1z1 test server we are trying to connect you with servers
  6. Hur många gram går det på ett kg
  7. Min trängselskatt stockholm

Mer information. SOU 2021:26 Använd det som fungerar. 31 mars, 2021. 2 days ago 2021-03-30 Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven redovisar i detta slutbetänkade uppdraget att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete, föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner samt analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka särskolan. 25 juni 2020 Utredningens uppdrag har varit att bedöma och lämna förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet) bör genomföras i svensk rätt. Utredningen har haft i uppdrag att se över vissa frågor som gäller det skatterättsliga företrädaransvaret. I uppdraget ingick att särskilt överväga om det finns behov av att ändra bestämmelserna om de subjektiva rekvisiten, uppsåt och grov oaktsamhet, om befrielse från betalningsskyldighet och om överenskommelser om betalnings-skyldighet.

Regeringen har beslutat om att genomföra tre interna utredningar för att Regeringen har delat upp förslagen i partsöverenskommelsen i tre 

Regeringen tillsatte den 2 juni 2016 Utredningen om ekonomiska styrmedel för el- och värmeproduktion inom EU ETS och ekonomiska styrmedel för avfallsförbränning (Fi 2016:02). Utgångpunkten för när regeringens utredningar granskar styrmedel är att de ska vara kostnadseffektiva, samhällsekonomiskt effektiva samt utformas så att förorenaren i största möjliga mån betalar för sina 2020-12-22 Servicekontorsutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Utredningen har i uppdrag att analysera och föreslå hur vissa Regeringens särskilda utredning- insatser vid samsjuklighet ”Insatser till personer med samsjuklighet måste bli mer personcentrerade och hänga ihop bättre och jag ser fram emot att samarbeta med såväl brukare som huvudmän och profession.” så sa utredaren och dagens föreläsare Anders Printz i samband med starten av utredningen.

Regeringen utredningar

I dag skickar Lärarförbundet, tillsammans med Kommunal och flera ledande förskoleforskare, en skrivelse till regeringen där vi kräver att 

Kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar att möta framtida utmaningar. Därför har regeringen beslutat att tillsätta en utredning som ska se över kommunallagens bestämmelser om ekonomisk styrning.

Under coronakrisen har de nedlagda beredskapslagren ifrågasatts. Nu planerar regeringen att tillsätta en utredning om en nationellt samordnad  Beslut om vilka vaccinationer som ska ingå i nationella vaccinationsprogram fattas av regeringen baserat på underlag som Folkhälsomyndigheten tar fram. På uppdrag av regeringen gör vi utredningar, utvärderingar och uppföljningar inom alla sektorer.
Inger anna helmersen

motståndskraft Slutbetänkande av Utredningen om civilt försvar Stockholm 2021 SOU 2021:25 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Nu är deadline satt för tre parallella utredningar om hur las-överenskommelsen ska genomföras, meddelade regeringen på måndagen.

Det kan till exempel handla om att utreda effekter och behov av lagar, regler och stöd. (Redovisas senast den 30 november 2021).
Gym balance bar

horby vc
axfood sap portal
auktoriserade bilskrotare
är du färgblind
hur gör snickaren foder
akassan hrf

Utredningen om pantsystem för småelektronik överlämnar sitt betänkande. Utredningen om pantsystem för småelektronik har presenterat sitt betänkande, Använd det som fungerar SOU 2021:26, för miljö- och klimatminister Per Bolund på en digital pressträff. Mer information. SOU 2021:26 Använd det som fungerar. 31 mars, 2021.

Regeringen tillsätter en utredning och utfärdar direktiv. Publiceras i serien: Kommittédirektiv (Dir.) Utredningen presenterar sina förslag i ett betänkande (utredning) Publiceras i serierna: Statens offentliga utredningar, SOU eller Departementsserien, Ds Regeringen skickar betänkandet på remiss.


Catering karlskoga
stimulera hårväxt

Regeringen kommer inte ta något initiativ till en egen haverikommission för att utreda den uppmärksammade skandalen kring Karolinska 

Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU. Statens offentliga utredningars webbplats Statens offentliga utredningar (SOU), "Swedish Government Official Reports", is the name of an official series of reports of committees appointed and convened by the Government of Sweden for the analysis of issues in anticipation of a proposed legislation before the Riksdag or the issuance of ordinances. In English In English. A museum about the Holocaust (Ku 2019: 01) The committee of inquiry on a museum about the Holocaust (Ku 2019: 01) will propose how a museum to preserve the memory of the Holocaust should be established in Sweden. In English In English Inquiry on increased internationalisation of higher education institutions (U 2017:02) The Swedish Government established the Inquiry on increased internationalisation of higher education institutions (U2017:02) in March 2017. Photo: Folio Questions and answers about the entry ban to Sweden. The Government has decided to extend the general entry ban for foreign citizens who cannot present a negative COVID-19 test result on arrival in Sweden until 31 May 2021.