14 apr 2014 Hur du går tillväga beror på stenens storlek och vilken utrustning du har. att täcka stenen, men ej så mycket att det svämmar över när stenen sänks ner). (= 1 gram/kubikcentimeter) så motsvarar 1 kg vatten en volym

1862

√ Omvandling från dl till gram är ungefärlig. Detta beroende på hur man mäter upp men i stort ska det inte variera mer än några få gram. Hur mycket väger ett ägg? Ägg finns i olika storlekar och i butik fördelas de ofta i storlekarna S (small) M (medium) L (large) och XL (extra large).

Bädda in denna Enhetsomvandlare i din blogg, eller genom att kopiera följande htmlkod: convertlive.