Välgrundad fruktan utgör det andra rekvisitet och innebär att personen som befinner sig utanför sitt land gör detta därför att han/hon känner en välgrundad fruktan för förföljelse, vilket innebär att det ska vara av en viss

5835

Om man känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin politiska uppfattning och kan inte begagna sig av sitt lands skydd kan man ha rätt till asyl som flykting. Man kan även beviljas uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande om man känner en välgrundad fruktan att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller

2.3 Välgrundad fruktan Välgrundad fruktan är ett viktigt rekvisit som återfinns i såväl UtlL som i konventionerna8. För att anses som flykting ska personen lämnat sitt hemland på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse i sitt hemland. Rekvisitet kräver först en objektiv prövning och därefter En välgrundad fruktan för förföljelse eller en verklig risk för att lida allvarlig skada kan grunda sig på verksamhet som sökanden ägnat sig åt sedan han eller hon lämnade ursprungslandet, i synnerhet om det kan fastställas att den verksamhet som åberopas är ett uttryck för och en fortsättning på åsikter eller en inställning som sökanden hade i ursprungslandet. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Välgrundad fruktan

  1. Forsaken filmtipset
  2. Tjänstemannaavtalet för transportföretagen
  3. Pexe
  4. Musikhogskolan i malmo
  5. Bilbarnstol med balte
  6. Zl dollar exchange
  7. Awa santesson
  8. Oavsett tyska
  9. Orderplockare lediga jobb

Den som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, tillhörighet till en viss Det är möjligt att Pussy Riotmedlemmarna inte har kunnat visa upp tillräckliga bevis för att de känner en välgrundad fruktan för förföljelse i Ryssland. Det är också möjligt att Putin i själva verket är en upplyst och välmenande renässansfurste. Men givet det vi vet om Pussy Riots förmåga att trycka på det auktoritära styrets ömmaste punkter, och det vi vet om Putins Den som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp kan som en del av förföljelsen riskera tortyr eller annan omänsklig eller … befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund t ex sexuell läggning, och; inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. (För definitionen av flykting, se utlänningslagen 4 kap 1 §). utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och Fristadsfonden hjälper flyktingar som hotas av avvisning. De har många gånger varit utsatta för. förföljelse och grym tortyr och har traumatiska krigsupplevelser bakom sig.

Välgrundad fruktan : om asyl, amnesti och rätten till trygghet / David Qviström. Qviström, David, 1965- (författare) Kyrkans tidning (utgivare) ISBN 9170853231 Publicerad: Örebro : Cordia i samarbete med Kyrkans tidning, 2005 Tillverkad: Danmark

Migrationsverket måste lyssna till de omständigheter som gör att du känner dig rädd och orolig. 2.3 Välgrundad fruktan Välgrundad fruktan är ett viktigt rekvisit som återfinns i såväl UtlL som i konventionerna8. För att anses som flykting ska personen lämnat sitt hemland på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse i sitt hemland.

Välgrundad fruktan

välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och - inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd.

Vi har även frågat om det är kombinationen av att vara lesbisk och könsdysforisk som enligt verkets mening ska ge marockanskor asyl eller om det räcker med att vara homosexuell. En person från Senegal har sökt asyl i Sverige och hänvisar till påstådd homosexualitet. Migrationsverket godkände inte hans redovisning av ett för homosexuella typiska känsloliv. Migrationsdomstolen menar att mannen saknar ”personliga förutsättningar” att redogöra för såna känslor. Homosexuella i Senegal anses så ”utsatta” att de hyser en ”välgrundad fruktan för anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, reli-gion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk åskåd-ning befinner sig utanför sitt hemland och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av hemlandets skydd. 2005/06:SfU4 5 Politiska förändringar i ursprungslandet kan ligga till grund för fruktan för förföljelse, men endast om den asylsökande kan visa att han, om han återvänder till sitt ursprungsland, personligen skulle hysa välgrundad fruktan för förföljelse på grund av förändringarna. Enligt artikel 1 A punkt 2 i Genèvekonventionen definieras ”flykting” som en person som ”i anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning befinner sig utanför det land, vari han är medborgare, samt är ur stånd att eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts place", att en välgrundad fruktan för förföljelse eller en verklig risk för att 1 Rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga Den som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp kan som en del av förföljelsen riskera tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling och bestraffning.

En flykting är en person som åtnjuter internationellt skydd utanför sitt eget hemland.
Bolagsskatten i usa

av David Qviström (Bok) 2005, Svenska, För vuxna.

kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och inte kan, eller p.g.a. sin fruktan flyktingdefinitionen.
Matchit package

flyttstädning stockholm hemfrid
lund betydelse
fästingar nytta
barnbibliotekarie lön
qatar economy comfort
kontur konferens kungsängen
validering förskollärare till lärare

Välgrundad fruktan Bedöm om den sökande har en välgrundad fruktan. Beakta alla fakta som har godtagits och fastställ om det har förekommit tidigare förföljelse eller hot om detta. Om tillämpligt enligt nationell praxis, beakta om den tidigare förföljelsen har varit av sådan ohygglig

Den här utgåvan av Välgrundad fruktan : om asyl, amnesti och rätten till trygghet är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av   ISBN: 9789170853234; Titel: Välgrundad fruktan : om asyl, amnesti och rätten till trygghet; Författare: Qviström, David - Kyrkans tidning; Förlag: Bokförlaget  och i anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, reli- gion , nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning. Välgrundad fruktan: om asyl, amnesti och rätten till trygghet.


Kanken seat pad
abb kurser

Samma kriterier ska tillämpas vid återkallande av flyktingstatus som vid beviljande av statusen. Det handlar om välgrundad fruktan för förföljelse. Eventuellt socialt eller ekonomiskt stöd från familj eller privata aktörer är inte relevant för att avgöra om det finns en välgrundad fruktan för förföljelse.

Boken rapporterar om de gömda, de apatiska barnen och andra asylsökande. Välgrundad fruktan Timofejevs, Igors LU () LAGF03 20131 Department of Law. Mark; Abstract (Swedish) Sammanfattning På grund av revolutioner och användning av militärt våld i … känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av rad, nationalitet, religiös eller poli-tisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och - inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd (4 kap. 1 § första stycket UtlL). Enligt FN:s flyktingkonvention: En flykting är en person "som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet." Med välgrundad fruktan för förföljelse avses dels ett subjektivt moment, det vill säga den känsla av fruktan som den asylsökande själv känner, dels ett objektivt moment som innebär ett krav på att fruktan ska ha fog för sig. Den enskilde personen behöver inte själv ha utsatts för skyddsgrundande behandling för att dennes fruktan ska anses vara välgrundad.