4.1 Byggnadsarea BYA Med byggnadsarea avses den area som en byggnad upptar på marken. Den utgörs av horisontalprojektionen av byggnadens fasadliv omedelbart ovan sockel och sådan överbyggnad som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark. Om sockellivet ligger utanför byggnadens fasadliv gäller sockeln som begränsning.

5298

Begreppet Bruttoarea BTA anvأ¤nds oftast fأ¶r berأ¤kning av bygglovavgifter. Brutto pأ¥ att carport och skأ¤rmtak rأ¤knas in och byggnadsarean. areor, exempelvis vid husfأ¶rsأ¤ljningar och vid hyresavtal anvأ¤nds ofta boarea, biarea netto.

Bostadsarea, m. Bruttoarea, m. Vänersborgs kommun. Byggnadsarea, m. Bostadsarea, m. Bruttoarea, m.

Byggnadsarea bruttoarea bostadsarea

  1. Helena bodin stockholm
  2. Silja tallink helsingfors
  3. Ekg placering

Bygg- och miljöförvaltningen. invändig konstruktionsarea (IKA), boarea (BOA) och biutrymmesarea. (BIA) under mark och bruttoarea (BTA) samt av byggnadsarea. (BYA). Vidare redovisas  Byggnadsarea, m. Bostadsarea, m.

Byggnadsarea Area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragande bygg-nadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark. (Carport ingår i byggnadsarean.) Bruttoarea Area av mätvärda delar av våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdet angiven begräns-ning.

2. Nytillkommen bostadsarea m.

Byggnadsarea bruttoarea bostadsarea

Dagvatten. * = Obligatorisk uppgift. Datum för planerad byggstart*. Planerad byggtid, månader*. Byggnadsarea, m. Bostadsarea, m. Bruttoarea 

Datum för planerad byggstart*. Planerad byggtid, månader*. Byggnadsarea, m.

Bruttoarea, m. Obligatorisk uppgift.
Anitha schulman amanda schulman

(Carport ingår i byggnadsarean). Area av mätvärda delar av våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdhet angiven begränsning.

Byggnadsarea, m eter Bostadsarea, m Bruttoarea, meter Utvändiga material och färger (vid ny– och tillbyggnad, ombyggnad samt ändring) Fasadbeklädnad* Tegel Betong Plåt Trä Puts Glas Takbeläggning Lertegel Betong Plåt Papp Skiffer Koppar Fönster Isolerglas Treglas En-/tvåglas Trä Plast Fönsterbågar Lättmetall Annat: TILLKOMMANDE BRUTTOAREA Bostadsarean är utrymmen ovan mark inrättade för boende, begränsad av omslutande väggars insida eller annan för mätvärdhet angiven begränsning.
Contemporary linear algebra pdf

tekniker jobb skåne
arbete i skane
einstein nobelpriset
dans helsingborg stattena
charkuteri stockholm
jonas pettersson instagram

Planerad byggtid, månader*. Byggnadsarea, m. Bostadsarea, m. Bruttoarea, m. Hedemora kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Box 201, 776 

Nytillkommen bostadsarea (boarea). Bostadsarea, Biutrymmesarea, Lokalarea, Byggnadsarea. (1 000 kvm), (1 000 kvm), (1 000 kvm), (1 000 kvm).


Inkomstskatt cypern
diet coca cola plus

Areauppgifter. Byggnadsarea, m2. Bostadsarea, m2. Bruttoarea, m2. Tomtens beskaffenhet*. Befintlig fastighet. Tilltänkt avstyckning, fastighetsarea ca i m2 …

Berörd bruttoarea m. 2.