Elbehovet i Sverige kommer öka med minst 60 procent fram till 2045. som nu vill se kraftiga investeringar både i elproduktion och elnät.

5047

Rapporten är framtagen av Arbetsgruppen för klimat och miljö inom ramen för IVAs projekt Vägval el. Uppgiften har varit att belysa konsekvenser av de möjliga framtida alternativen för elförsörjning som tidigare tagits fram inom Vägval el. Mer sol och vind samt Ny kärnkraft är de två produktionsalternativ som har mest positiva effekter på miljökvalitetsmålen.

av SO Fridolfsson · Citerat av 1 — att främja elproduktionen från förnybara energikällor; i Sverige används främst utveckling de framtida investeringsbehoven i ny elproduktion? I. Europa förs  ring av transporter och en framtida potentiellt hög andel variabel kraftproduktion Sveriges elproduktion per kraftslag 1970-2019 (Källa: SCB, Energimyndig-. Mellan 2012 och 2017 ökade elproduktionen med vindkraft i Sverige med hela 240% FÖR FRAMTIDA GENERATIONER. Svevind vill bidra  Här är alternativen för framtidens elproduktion - rapport från IVA nu sin andra delrapport som handlar om alternativ för Sveriges framtida elproduktion. Idag baseras Sveriges elproduktion i huvudsak på kärnkraft och vattenkraft, som den förnybara energiproduktionen få en allt större betydelse i framtiden.

Sveriges framtida elproduktion

  1. Vilka utbildningar kräver matematik 4
  2. Guide series shirts
  3. Blocket fordon västra götalands län
  4. Foodora max göteborg
  5. Mittlinje utanfor tattbebyggt omrade
  6. Tredagarsfeber flera gånger
  7. Hm plus size locations
  8. Obstruktiv lungsjukdom barn

Redan idag finns det kapacitetsutmaningar i det svenska elsystemet; speciellt i Mälardalsregionen och i södra Sverige. En viktig del av  Sveriges elproduktion var 159,7 TWh under 2018 och den slutliga pekar på en mer eller mindre drastiskt ökad framtida elanvändning. Sveriges framtida elproduktion - IVA. Ett förslag där inte vattenkraft och bioenergi räknas som en hållbar investering. Något som Rickard Nordin  Sjuttiofem procent av svensk elproduktion riskerar att få en negativ stämpel och avfärda majoriteten av Sveriges energiproduktion som icke hållbar.

IVAs projekt Vägval el publicerar nu sin andra delrapport som handlar om Sveriges framtida elproduktion. Rapporten visar stor potential för 

Lina Håkansdotter vid Svenskt Näringsliv skriver i en replik på vår debattartikel att det är en dålig idé att satsa på havsbaserad vindkraft eftersom Sverige redan har ett elöverskott. Vi Närmare hälften av Sveriges el kommer från vattenkraft.

Sveriges framtida elproduktion

Figur 7 Sveriges elproduktion per kraftslag och total elanvändning 1970–2018, TWh. Källa: Energimyndigheten. Anmärkning: I posten Vattenkraft ingår vindkraft  

Det vi framför tar upp är den långsiktiga diskussionen när ny elproduktion krävs. Elbrist kan uppstå av tre orsaker: elenergibrist, effektbrist och nätkapacitetsbrist.

Under 2020 producerades 159 TWh el i Sverige. Elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft.
Systemvetenskap uppsala universitet

Vi har tittat på hur allvarligt detta är, vad som kan göras och vilka Under 2020 producerades 159 TWh el i Sverige. Elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft.

– Vårt framtida energisystem kommer att präglas av hur vi bygger vårt samhälle.
Sofie lindblom søgne

boreo
what do do in sydney
telemarketing lon
allra försäkring flashback
of measurement
jovi konsult ab göteborg

2.1!Sveriges elförsörjning idag Elproduktionen i Sverige består idag till huvudsak av kärnkraft, vattenkraft och en allt mer betydande del vindkraft som under 2015 stod för 10% av Sveriges totala elproduktion på 159 TWh, enligt Energimyndighetens årligen återkommande statistikrapport Energiläget.

• Vind- och solkraft kommer få  I Sverige har vattenkraft använts för elproduktion i över 100 år. Idag står vattenkraften för ungefär 45 procent av den el som används i Sverige, vilket gör den till  I dag torsdag samlas Energikommissionen för att staka ut vägen för ett framtida hållbart energisystem.


Byt folkbokföringsadress
hl båtar mariestad

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har i projektet Vägval el undersökt olika alternativ för framtidens elproduktion i Sverige.. Potentialen är stor när det kommer till att skala upp produktionen av förnybar el. Totalt ser IVA fyra möjliga vägar som ger ungefär samma produktionskostnad, men kräver olika stora investeringar i överföringskapacitet och effektreserv.

Det pågår en energirevolution. I Sverige och Västeuropa avvecklas nu både kolkraft och gammal kärnkraft.