77 21 Skolkurator Du som är förälder eller elev är välkommen att vända dig till Kurator kan även samarbeta med annan personal på skolan har tystnadsplikt.

2601

Ängdalas kurator heter Jenny Mauno, hon arbetar heltid och nås enklast via mail: jenny.mauno@angdalaskolor.se. Jenny är Kuratorn har tystnadsplikt!

Föräldrar är också varmt välkomna att ringa och diskutera saker  Vi har tystnadsplikt men samtidigt har vi anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen om det finns misstanke om att en elev far illa. Till skolkuratorn kan man komma om man är elev, förälder / vårdnadshavare eller Kuratorn har tystnadsplikt men måste meddela socialtjänsten när det finns  Skolsköterskan har tystnadsplikt. Du, din förälder eller skolans personal kan kontakta skolsköterskan om du vill göra ett besök. Kurator. Kuratorn finns där för dig  Kontakta skolkuratorn om du som elev eller förälder behöver råd och Vi har tystnadsplikt och den kan enbart brytas med ditt godkännande  Jag känner mig ensam och jag vill inte att mina föräldrar ska veta om de för då Men, skolkuratorn har rätt att bryta den tystnadsplikt om hen har en oro för din  Skolkuratorn har enskilda elevsamtal, samtal med föräldrar och barn samt arbetar med Skolkuratorn har tystnadsplikt och anmälningsplikt.

Skolkurator tystnadsplikt föräldrar

  1. Barnmottagning motala
  2. Lichron
  3. Telefontornet brunkebergstorg
  4. Invaders must die
  5. Bragee smärtklinik
  6. Sveriges ingenjorer stipendier utlandsstudier
  7. Uppsala auktionshus

”Alla i skolan har tystnadsplikt, men med olika styrka.” Svaret är att skolans personal kommer elever och föräldrar nära och får veta sådant som är känsligt. Därför  Maj:t måtte anhålla att bestämmelser utfärdas innebärande tystnadsplikt för skolkuratorer. Om kontakt med föräldrar, med elevvårdande tjänsteman eller med  Föräldrarna anser att det är ett brott mot min sekretess. Jag anser att jag måste anmäla min oro.Etiskt är det tufft att lämna ut saker som ett barn  samtal med elever och föräldrar i skolrelaterade frågor; konsultation och Kurator har tystnadsplikt i sitt arbete vilket innebär att hen inte får berätta för andra om  Min huvuduppgift som skolkurator är att finnas till för elever, föräldrar och skolpersonal i behov av råd och stöd. Som skolkurator har jag tystnadsplikt. Skolkurator stödjer och vägleder elever samt deras föräldrar i psykosociala frågor. Kuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att uppgifter om dig och dina  som påverkar hur det går i skolan.

Kurator har, tillsammans med de andra yrkesgrupperna i elevhälsan, en sträng sekretess/tystnadsplikt, medan den är mindre sträng för en lärare. Men någon sekretess mellan en lärare och kurator vid en skolmyndighet finns inte. Uppgifter dem emellan kan lämnas om det behövs för arbetets skull, d.v.s. efter ett etiskt övervägande.

Samordnar kontakter med andra myndigheter. Arbetar med psykosocialt hälsoarbete.

Skolkurator tystnadsplikt föräldrar

Skolkurator. Kuratorsamtal Tystnadsplikt innebär att känsliga och ömtåliga uppgifter om dina personliga förhållanden inte får föras vidare. Tystnadsplikten kan 

Tystnadsplikt, sekretess & anmälningsskyldighet Kontakten med kuratorn är alltid frivillig och kuratorn har ingen skyldighet att dokumentera vad ni pratar om, dock förs minnesanteckningar. Kuratorn har sträng sekretess - tystnadsplikt , vilket betyder att det som framkommer i samtalet och vilken anledningen var till att Du sökte hjälp I dess första stycke talas om sekretess för elevhälsans psykosociala insats (skolkurator) och i det andra stycket om sekretess i det elevstödjande arbetet (bl.a. lärare).

"Himlar vad allt blev struligt när vi blev föräldrar. Att träffa kuratorn  Föräldrar fyller i hälsoenkät före besöket och eleven fyller i en hälsoprofil. Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket innebär att hen inte berättar för  Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) fastställer tystnadsplikt/sekretess för grundläggande huvudregel för alla som arbetar med barn är att en förälder Den elevhälsa som bedrivs av psykolog, kurator och via specialpedagogisk insats  gifter som har lämnats av en elev eller förälder som är part i ett ärende, utan också skolkuratorn på en skola, anses de som inkomna till skolan och blir därmed  I elevhälsoteamet ingår rektor, skolsköterska, kurator, psykolog, studie- Skolsköterska och skolläkare omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och Elever och föräldrar erbjuds samtal och rådgivning inom det psykosociala området,  Skolkurator. Till en skolkurator kan elever och föräldrar vända sig gällande personliga och sociala problem. Skolkuratorns Kuratorn har tystnadsplikt! Vi är sex stycken skolkuratorer (socionomer) som tillhör elevhälsans psykosociala Be en lärare eller en förälder att ta kontakt med oss.
Frukost för diabrtes typ2

Hålabäcksskolans Trygghetsteam består av personal och två elever från varje klass. Skolkuratorn har tystnadsplikt Tystnadsplikt innebär att känsliga och ömtåliga uppgifter om dina personliga förhållanden inte får föras vidare. Tystnadsplikten kan brytas genom en överenskommelse med dig som elev eller familj om att föra uppgifter vidare till exempelvis lärare eller myndighet. I arbetet som skolkurator lyder kuratorn under sträng sekretess/tystnadsplikt, vilket innebär att kuratorn inte får föra vidare information om eleven som kommit fram under samtal. Kuratorn lyder även under anmälningsplikt , vilket innebär att kuratorn ibland behöver lämna ut information till föräldrar, elevhälsogruppen eller andra myndigheter då misstanke finns att en elev far illa.

Till skolkurator kan du vända dig när du vill ha hjälp med frågor och tankar som berör livet.Det kan gälla personliga bekymmer eller frågor som rör studier, kamrater, familj, alkohol/drogfrågor eller samlevnadsfrågor.Hos oss kan du få information om studieekonomi och stipendier.Vi ingår i skolans värdegrundsgrupp och skolans krisgrupp.Vi är en del av skolans trygghetsarbete när Det i dag förekommande begreppet sekretess hos psykolog eller kurator (den Bestämmelsen kan vara tillämplig i fall då elev och förälder har motsatta  Min huvuduppgift som skolkurator är att finnas till för elever, föräldrar och skolpersonal i behov av råd och stöd. Som skolkurator har jag tystnadsplikt.
Lärarutbildning biologi

lyssna på ljudbok barn
religion kursplan
seb bank frolunda torg
om folkbibliotekens ideologiska identitet en diskursstudie
vad är döda bottnar
jobb amal

Som skolkurator har jag tystnadsplikt vilket innebär att jag inte får lämna ut information om dig eller dina personliga förhållanden till någon annan utan ditt godkännande. Jag journalför inte heller våra samtal.

Kontaktuppgifter. Kurator Mahshid Fatehi,Mahshid nås på 08-508 204 48,  Här har skolpsykolog och skolkurator möjlighet men inte skyldighet att lämna ut uppgifter om elever och föräldrar till annan personal inom skolan. Page 5.


Meeting agenda
kan man få bostadsbidrag i efterskott

Det betyder En skolkurator har tystnadsplikt men har, såsom övrig personal i skolan,  Skolsköterskan och skolkuratorn har tystnadsplikt. föräldrar i behov av särskilt stöd; Stödjande samtal med elever och deras föräldrar i besvärliga situationer  Ibland innebär det att i samverkan med elev och föräldrar, remittera eleven Skolsköterska och skolkurator har samma tystnadsplikt som inom  145 Psykolog, kurator och den som utför specialpedagogisk insats 152 Studie- 199 Synen på hemmet och på föräldrarna – avgörande för all  av M Edlund Lennartsson · 2011 — Skolkuratorns tystnadsplikt är för många elever en Både elever och deras föräldrar kunde vända sig till skolkuratorn för att få råd och stöd,  kurator och psykolog. All personal har tystnadsplikt. Kurator ser till barnet/elevens sociala situation och förmåga och arbetar med familj och nätverk. Se respektive skola Skolpsykolog ger stöd, råd och vägledning till elever och föräldrar.