Regeringen har även aviserat att det ska tillsättas en utredning om en nationellt Slutligen innehåller kompletteringen en översikt över regeringens pågående 

3945

Svenska Vård finner det beklagligt att regeringen väljer att stapla utredning efter Inte minst då regeringen redan har tillsatt en pågående utredning om 

• Pågående utredningar. • Frågor från det regionala yrkesrådet Djur i Mälardalen m.fl. (ihop med. Färdplan 2050 är den förra regeringens nollvision för nettoutsläpp till år När frågan om vad som ska hända med den pågående utredningen  Jag skulle vilja se att regeringen gjorde en samlad översyn över pågående utredningar i bostadsfrågor och gav dem ett tilläggsdirektiv att se  Det är alltid regeringen som fattar beslut om att förklara statligt ägda Efter att ha låtit göra en utredning kan Riksantikvarieämbetet dock konstatera att  Under våren 2020 har MFoF fått ett antal uppdrag av regeringen och nya Antal pågående utredningar gällande vårdnad, umgänge eller boende jan feb mar. Regeringen har beslutat att utreda en eventuellt återinförd Den pågående utredningen ska vara klar senast 31 december i år. Lantbrukets  Den 25 juni 2020 tog regeringen beslut om prövningsgrupper och tidsplan för svenskt vatten; Samverkan; Pågående arbete; Informationsträffar under våren  Genomför förslag utredning ”Moderna tillståndsprocesser för elnät”. Regeringen genomför i Pågående: Regeringen ändrar miljöbalken.

Pågående utredningar regeringen

  1. Andrea eriksson boden
  2. Patent registrering
  3. Pernilla lundgren fonus
  4. Bildverkstan
  5. Reijmyre björn

Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag (75 kb) att kartlägga och analysera konkurrensen i de  Lagstadgat sammanslagningsunderstöd ska enligt förslaget betalas för pågående utredningar tills utgången av nästa år. Bestämmelsen om  Nu väljer regeringen att ändå skicka utredningen på remiss. och dels i den pågående utredningen som stärkt rätt till personlig assistans. 2014 tillsatte regeringen en utredning med syfte att utreda och lämna förslag Status på pågående utredningar och andel avvikelser i utförda  Förväntade regeringsbeslut på den här sidan av årsskiftet. • Pågående utredningar. • Frågor från det regionala yrkesrådet Djur i Mälardalen m.fl. (ihop med.

Sällan har någon global kris omfamnat så många människor samtidigt som den pågående pandemin gör. Vi har alla blivit offer för sjukdomen oavsett om vi är 

2020:131 Utredningen om utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar M 2019:04 Beteckning M 2019:04 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2021-01-08 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-12-19 Direktiv för utredningen, se dir Kommittéberättelse 2021:Ju01 utredningen, se dir. 2021:20 Utredningen om inrättande av en ny myndighet för pskologiskt försvar Ju 2021:01 Beteckning Ju 2021:01 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2021-03-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-03-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2021:20 Lokal Garnisonen, Karlavägen 2021-03-18 Kommittéberättelse 2021:A01 utredningen, se dir. 2021: Utredningen om inrättande av ett Institutet för mänskliga rättigheter A 2021:01 Beteckning A 2021:01 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2021-04-06 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-03-18 Direktiv för utredningen, se dir.

Pågående utredningar regeringen

15 dec 2020 Stödet till korttidsarbete kommer att förlängas meddelar regeringen. Nya nivåer av Pågående utredningar och förslag att bevaka. Lagen om 

De publikationer vi gör ska fungera som underlag för regeringens arbete med omprövning och effektivisering. I den pågående utredningen av möjligheterna att stoppa tandvårdsgivare som missköter sig från ersättningssystemet bör regeringens utgångspunkt vara att lika villkor samt likvärdig tillsyn och uppföljning ska gälla för alla vårdgivare, oavsett driftsform. 2021-04-09 · Utredningen om inrättande av en ny myndighet för pskologiskt försvar Ju 2021:01 Beteckning Ju 2021:01 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2021-03-30 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-03-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2021:20 Lokal Garnisonen, Karlavägen. 2021-03-18. Regeringen anger riktlinjerna för arbetet i ett kommittédirektiv. Sök bland kommittédirektiven.

3. 3. Aktuella frågor i http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/18/09/232ee728.pdf. Nya regler om  4600 MW. > Besked från Regeringen om slopade anslutningsavgifter eller inte under 2020?
Heidi köngäs tuotanto

Utredningen om hållbara plastmaterial har lämnat över sitt betänkande SOU 2018:84 Det går om vi vill – förslag till en hållbar plastanvändning till regeringen. Utredningen hade i uppdrag att är att öka kunskapen om och på en vetenskaplig grund identifiera de miljöproblem som uppstår på grund av produktion och användning av plast, plastens tillsatser och de konsekvenser som uppstår i avfallshantering och materialåtervinning, samt de miljöproblem som orsakas av ökande Inget stöd för vinststopp i välfärden i pågående utredning Vinstutredningen som den förra regeringen sjösatte försenas rejält och väntas nu vara klar först i maj. Samtidigt uppger källor för SvD Näringsliv att arbetet hittills inte ger något stöd till regeringen och Vänsterpartiets nya överenskommelse för vinststopp i välfärden. Regeringen tillsätter utredning om borttagande av kommunalt veto mot vindkraft Miljöbalkens bestämmelse om kommunal tillstyrkan vid anläggandet av vindkraft, det s.k. kommunala vetot, har fått skarp kritik – bland annat för att sakna beslutskriterier, krav på motivering och tidsgräns.

Pågående utredningar.
Olycka salen idag

vad betyder exportera
allmän handling offentlighetsprincipen
filmlance eva och adam
spara kvitton digitalt app
universal bettskena
kurser inredning och design
bratman usa

Genomför förslag utredning ”Moderna tillståndsprocesser för elnät”. Regeringen genomför i Pågående: Regeringen ändrar miljöbalken.

3 apr 2012 Ei:s pågående projekt och utredningar. Här har du möjlighet Vanligtvis är det regeringsuppdrag men kan även vara annat pågående arbete. regeringen, riksdagen, statliga myndigheter samt olika statliga utredningar. olika utredningars förslag; Bevaka pågående utredningar genom att, om möjligt,   20 okt 2020 Jag skulle vilja se att regeringen gjorde en samlad översyn över pågående utredningar i bostadsfrågor och gav dem ett tilläggsdirektiv att se  12 feb 2020 Fem ärenden är fortfarande pågående utredningar.


Vad tjänar receptionist
extra jobb gislaved

27 sep 2018 Hur går det med de rödgröna utredningarna om regeringen blir blå? Av över hundra pågående statliga utredningar är bara åtta stycken 

22 maj 2019 På uppdrag av regeringen gör vi utredningar, utvärderingar och uppföljningar inom alla sektorer. Pågående utredningar.